Dávid Hesko - Wiennaroof - Piešťany


História

Klampiarstvo ako remeslo vychádza z kováčského remesla. Prvé zmienky o klampiarstve pochádzajú z konca 14-teho storočia. Úlohou klampiarov bola výroba nádob na potraviny rôznych tvarov.

Postupom času začal klampiar pracovať na domoch. Ich hlavnou úlohou bolo zastrešovanie a odvodňovanie striech kostolov a veľkých budov. Vtedajší majster klampiar vyrábal a montoval všetko výhradne ručne.

Dnes Vám ponúkame moderné stavebné klampiarstvo, ktoré sa zaoberá výrobou, lisovaným a bodovým zváraním všetkých klampiarskych prvkov, ktoré Vaša strecha potrebuje.


© 2012 Dávid Hesko - Wiennaroof | 0903 479 462 | david.hesko@gmail.com